DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI AKCIJE - SAKUPLJAJMO ZAJEDNO PET

 

 • BRATIMLJENJE NAŠE ŠKOLE SA OŠ"9 SEPTEMBAR"MEDAKOVO Okt. 25, 2018

  Osnovne škole iz Medakova i Lukavca potpisale Protokol o bratimljenju. U goste OŠ 9. septembar iz Medakova došli u goste učenici i profesori Osnovne škole ''Lukavac Grad'' iz Lukavca koja ima oko 900 učenika

 • RAZMJENA ISKUSTAVA I BRATIMLJENJE SA OŠ"9. SEPTEMBAR" MEDAKOVO OKTOBAR, 25 , 2018

  . Direktorica OŠ ''Lukavac Grad'' Alma Avdić i direktor OŠ 9. septembar Almir Ljevaković potpisali su protokol o bratimljenju. Upoznavanje i saradnja su krenuli preko ekologije Šefketa Turalića. Sa tešanjskim primjerom učeničke aktivnosti na skupljanju PET ambalaže upoznati su nastavnici u OŠ ''Lukavac Grad'' preko svoje zaposlenice Aide Osmanovića.

 • SAKUPLJANJE ČEPOVA

  Sakupljenje čepova u humanitarne svrhe

  Učenici u OŠ ''Lukavac Grad'' počeli su sakupljati plastične čepove uz podršku rukovodstva škole i motivacioni angažman profesorice Vjeronauke Hasibe Saračević. Skupili su 300 kg i sada planiraju da organiziraju prikupljanje i PET ambalaže koristeći iskustva škole u Medakovu.

 

 • medakovo Dvadesetak učenika sa direktoricom Avdić Alma, direktorica, profesoricom Hasibom Saračević, profesoricom Aidom Osmanović, defektologom Azrom Ahmetašević, sekretarom Jasminom Čobo posjetili su kapacitete za preradu PET-a Omorika u Johovcu, OŠ 9 septembar u Medakovu gdje su se upoznali sa iskustvima ove škole i potpisali protokol. Sa dvasdesetak učenika domaćina obišli stari grad
godišnjica PET

OŠ Lukavac Grad već duže vremena uključena je u brojne ekološke projekte, a hvale vrijedan je i projekat prikupljanja pet ambalaže koji se uspješno provodi jednu godinu.Tim povodom  u protostorijama JU Javna biblioteka Lukavac upriličena i prigodna svečanost, a najzaslužnijim pojedincima uručene su i nagrade.Ponosni na projekat, koji je na inicijativu univerzitetskog profesora Zehrudina Osmanovića, ova škola objeručke prihvatila, jučer su obilježili prvu godišnjicu sretni što na ovaj način doprinose svojoj okolini.Kako bi što više motivirali učenike da se uključe u prikupljanje pet ambalaže nastavnica Hasiba Saračević pokrenula je mini takmičenje najljepše fotografije sakupljanja pet ambalaže, što je na jučerašnjoj svečanosti i prezentirano.Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice kako učenicima tako i pokretačima i realizatorima ove ideje. Prepoznat kao dobar primjer djelovanja u lokalnoj zajednici projekat prikupljanja pet ambalaže  kroz sav ovaj period  podržale su brojna udruženja,  nvo, a grupa za dobrobit djece općine Lukavac  u saradnji sa školom, općinom i NVO World Vision isti uspješno širi  na području cijele općine Lukavac.