DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI AKCIJE - SAKUPLJAJMO ZAJEDNO PET

 

 • BRATIMLJENJE NAŠE ŠKOLE SA OŠ"9 SEPTEMBAR"MEDAKOVO Okt. 25, 2018

  Osnovne škole iz Medakova i Lukavca potpisale Protokol o bratimljenju. U goste OŠ 9. septembar iz Medakova došli u goste učenici i profesori Osnovne škole ''Lukavac Grad'' iz Lukavca koja ima oko 900 učenika

 • RAZMJENA ISKUSTAVA I BRATIMLJENJE SA OŠ"9. SEPTEMBAR" MEDAKOVO OKTOBAR, 25 , 2018

  . Direktorica OŠ ''Lukavac Grad'' Alma Avdić i direktor OŠ 9. septembar Almir Ljevaković potpisali su protokol o bratimljenju. Upoznavanje i saradnja su krenuli preko ekologije Šefketa Turalića. Sa tešanjskim primjerom učeničke aktivnosti na skupljanju PET ambalaže upoznati su nastavnici u OŠ ''Lukavac Grad'' preko svoje zaposlenice Aide Osmanovića.

 

 • Sakupljenje čepova u humanitarne svrhe

  Učenici u OŠ ''Lukavac Grad'' počeli su sakupljati plastične čepove uz podršku rukovodstva škole i motivacioni angažman profesorice Vjeronauke Hasibe Saračević. Skupili su 300 kg i sada planiraju da organiziraju prikupljanje i PET ambalaže koristeći iskustva škole u Medakovu.

   

 • medakovo Dvadesetak učenika sa direktoricom Avdić Alma, direktorica, profesoricom Hasibom Saračević, profesoricom Aidom Osmanović, defektologom Azrom Ahmetašević, sekretarom Jasminom Čobo posjetili su kapacitete za preradu PET-a Omorika u Johovcu, OŠ 9 septembar u Medakovu gdje su se upoznali sa iskustvima ove škole i potpisali protokol. Sa dvasdesetak učenika domaćina obišli stari grad.
projekat PET